header02
Niedziela Diakonii - 17 luty 2013 PDF Drukuj Email

Niedziela Czasu Pasyjnego (Postu) nazywana Invocavit jest w kalendarzu polskiego Kościoła luterańskiego Niedzielą Diakonii, a więc służby. W tą niedzielę Jezus przypomina nam, że każdy najdrobniejszy czyn miłości wobec bliźniego, dokonany w Jego imieniu jest czynem wdzięczności. Powinniśmy nie tylko nie wyrządzać bliźniemu żadnej krzywdy, ale wspierać go. To nasze zadanie jako chrześcijan a naszym największym wzorem powinien być Jezus Chrystus. Pamiętajmy w swych modlitwach o Diakonii, o jej placówkach, różnych projektach i pracownikach. W Starym Testamencie słowo "diakonia" nie występuje, judaizm jednak zna określenie "służba" i "miłość". Występują one w apelach proroków, przykazaniu miłości bliźniego, prawodawstwie roku jubileuszowego. Prawo żydowskie nakazywało na przykład, by na święto Purim, człowiek poszukał biedniejszego od siebie i ofiarował mu jakiś dar (Est 9,22). W Nowym Testamencie rzeczownik "diakonia" oznacza służbę miłosierdzia, do której, poprzez wyznawaną wiarę był zobowiązany każdy chrześcijanin. Jezus wszak powiedział: "Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście" (Mt 25,40).

logo2Symbolika znaku: krzyż oznacza Boże miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty.

Korona oznacza Jego zmartwychwstanie, zwycięstwo nad śmiercią. Wraz z Chrystusem bierzemy udział w zwycięstwie Wielkanocy. Korona to także zapowiedź otrzymania "korony żywota" (Obj 2,10). Znak ten został zaprojektowany w 1925 roku przez prof. Richarda Boelanda jako znak misji wewnętrznej. Zgodnie z decyzją Eurodiakonii "krzyż z koroną" może być używany jako logo przez diakonie Kościołów protestanckich w Europie.

 

znaczek-1pro

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

PODARUJ 1 %

Nasz cel: poszerzyć ofertę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Czytaj więcej >>