header02
Aktualności
Razem Lepiej - Besser Zusammen II Edycja PDF Drukuj Email

 

Projekt jest efektem współpracy pomiędzy PEA w Koszalinie a Pommersche Diakonieverein e.v w Greifswaldzie.

Celem II edycji projektu jest ponowne pobudzenie seniorów do zaangażowania społecznego w oparciu o współpracę

transgraniczną poprzez edukację, integrację i wymianę doświadczeń.


25 sierpnia br. parafia luterańska w Koszalinie rozpoczęła drugą edycję transgranicznego projektu dla seniorów „Razem Lepiej - Besser Zusammen”.

Wspólnym obszarem zainteresowań obu partnerów są seniorzy, którym należy stwarzać warunki do rozwoju i uruchomienia ich potencjału w

społecznościach lokalnych z uwzględnieniem zamieszkania na obszarze wsparcie. Punktem wyjścia przy tworzeniu idei projektu było zwrócenie uwagi na wyzwania,

przed jakimi stoi dzisiejsza Europa w kontekście starzejących się społeczeństw.

Pierwszym wydarzeniem projektowym było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Koszalinie na które składały się wspólne warsztaty,

zwiedzanie Koszalina, spotkanie integracyjne oraz zapoznanie uczestników wydarzenia z ofertą skierowaną do seniorów w Koszalinie.

Drugim etapem projektu było polsko-niemieckie spotkanie seniorów w Greifswaldzie, które miało miejsce w dniach 20-21.09 w Greifswaldzie.

Wydarzenie miało charakter kontynuacji poprzednich spotkań. Wynikiem prac warsztatowych będzie wydanie dwujęzycznego Dziennika Aktywnego Seniora,

który dystrybuowany będzie zarówno wśród polskich jak i niemieckich seniorów.

Dziennik Aktywności Seniora będzie zawierał artykuły o tematyce związanej z aktywnością seniora, możliwościami jego samorealizacji,

jak również o tematyce prozdrowotnej i prospołecznej. Znajdą się tam również teksty dotyczące polsko- niemieckich kontaktów i inicjatyw w ramach współpracy transgranicznej.

Ostatnim etapem, kończącym projekt było polsko-niemieckie seminarium na temat "Polskie i niemieckie formy aktywizacji seniorów - wymiana doświadczeń",

które odbyło się 7-8 listopada br. w Koszalinie. Seminarium poświęcone było różnym formom aktywizacji seniorów, realizowanym po obu stronach granicy.

W seminarium udział wzieli polscy i niemieccy referentów - specjaliści oraz  praktycy w temacie seminarium.

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)”.

 
"Od Juniora do Seniora" - warsztaty żywieniowe PDF Drukuj Email

 plakat-a3-2aplakat-a3a

 

 
Rusza nowy projekt! PDF Drukuj Email

 

Projekt "Od Juniora do Seniora" to warsztaty żywieniowe dla dwóch różnych grup. Pierwsza grupa to seniorzy i ich opiekunowie, druga grupa to rodzice dzieci z problemami takimi jak alergie, nadwaga, niedojadanie i inne. Głównym celem warsztatów, jest edukacja i upowszechnienie pozytywnych nawyków żywieniowych (zgodnie z zaleceniami ekspertów) a także zmiana negatywnych trendów w żywieniu dzieci i seniorów.

billboard maly

Chcemy dostarczyć rodzicom oraz seniorom i ich opiekunom wiarygodnych, sprawdzonych i podanych w przystępny sposób informacji na temat diety dziecka z problemami żywieniowymi oraz diety osoby starszej – seniora. Na spotkaniach warsztatowych chcemy dawać wsparcie i inspirację zarówno rodzicom dzieci, jak i seniorom i ich opiekunom a także motywować do refleksji nad sposobami odżywiania się i wpływem jaki dieta ma na samopoczucie zarówno dziecka jak i osoby starszej. Zajęcia dla seniorów i ich opiekunów będą miały także wymiar aktywizujący poprzez swój praktyczny sposób przedstawiania tematów. . „Od Juniora do Seniora – warsztaty żywieniowe" jest projektem innowacyjnym poprzez próbę dotarcia do adresatów o różnych zakresach problemów żywieniowych, którzy dzięki metodzie realizacji projektu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności do radzenia sobie z nimi.

 
Zaangażowanie ponad granicami. JA+TY=MY PDF Drukuj Email

 

JA+TY=MY. Z takim przekonaniem wróciła z kolejnego spotkania w Greifswaldzie delegacja grupy 50+ z koszalińskiej Diakonii. "Zaangażowanie ponad granicami" było tematem przewodnim konferencji, w której uczestniczyli czynnie beneficjenci projektów Diakonii z Koszalina.21b

Konferencja została zorganizowana przez Pommerscher Diakonieverein e..V. BÜRGERHAFEN.
Uczestnictwo polskich seniorów w tej inicjatywie jest konsekwencją wieloletniej współpracy z organizacją BÜRGERHAFEN oraz kontynuacją projektu unijnego "Razem Lepiej" , który był realizowany przez Diakonię Koszalin w 2014 roku.

Koszalińscy seniorzy, wraz z koordynatorem Izabela Główką - Sokołowską oraz ks. radcą Januszem Staszczakiem po raz kolejny mogli wymienić doświadczenia dotyczące zaangażowania społecznego grupy 50+, a także dowiedzieć się, jak wzajemnie motywować się do działania. Bardzo interesujące i inspirujące było wystąpienie rzecznika ratusza w Greifswaldzie Mathiasa Crone, który opisywał działania miasta wobec osób zaangażowanych społecznie oraz mówił jakie są możliwe sposoby wspierania i doceniania tych osób np. poprzez karty z bonusami na imprezy kulturalne. O wystąpienie został również poproszony proboszcz koszalińskiej parafii ks. radca Janusz Staszczak, który opowiedział o skali zaangażowania grupy 50+ w działania parafii, diakonii i miasta. Odniósł się także do kwestii zaangażowania ponad granicami, czego doskonałym przykładem jest współpraca pomiędzy Pommersche Diakonieverein e.v a Diakonią Koszalin. Spotkanie polskiej i niemieckiej grupy 50+ zaowocowało konkretnymi planami dalszej współpracy.13b

relacja Izabela G.-Sokołowska
zdj. Janusz Kraszewski

 
Razem można więcej... PDF Drukuj Email

 

Razem można więcej. Z takim wnioskiem z wyjazdu studyjnego do Greifswaldu wrócili nasi zaangażowani parafianie. Wspólne spotkanie z niemieckimi przyjaciółmi miało miejsce w dniach 20-21 maja br w Greifswaldzie, gdzie grupa poznała zasady i struktury Pommerschen Diakonieverein e.V Wyjazd studyjny był kontynuacją projektu RAZEM LEPIEJ, realizowanego przez Diakonię Koszalin oraz niemieckiego partnera w wakacje ubiegłego roku.

 

fullsizerender1W czasie wizyty uczestnicy zostali zapoznani z nowym, wspólnym projektem Diakonii Koszalin oraz Burgerhafen o nazwie: Challenge exepted - Common European Design of Demographic Change by Active Aging, Lifelong Learning and Voluntary Activities z programu EUROPA DLA OBYWATELEK I OBYWATELI. Projekt zakłada uczestnictwo zaangażowanych obywateli i obywatelek z pięciu krajów: Niemiec, Polski, Szwecji, Estonii i Finlandii. Uczestnicy spotkania w Greifswaldzie, zarówno ze strony niemieckiej jak i polskiej wyrazili nadzieję, że projekt zyska akceptację Brukseli a co za tym idzie otrzyma dofinansowanie i będziemy mogli przystąpić do jego realizacji.

 

na zdjęciu: część grupy uczestnicząca w wyjeździe.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 14

znaczek-1pro

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

PODARUJ 1 %

Nasz cel: poszerzyć ofertę wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Czytaj więcej >>