Wiara i miłosierdzie. Drukuj

"Skarbonka diakonijna" to ekumeniczny projekt Diakonii Polskiej prowadzony wspólnie z Caritas (rzymskokatolicy) i Eleos (prawosławni) od 2005 roku.

Skarbonka diakonijna, która może się znaleźć w każdym ewangelickim domu, ma nas zachęcać do tej szczególnej formy odpowiedzialności za bliźniego, jaką jest składanie dobrowolnych darów na rzecz tych współwyznawców, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

Tegoroczne hasło zbiórki to "Wiara i miłosierdzie". Zebrane środki będą przeznaczone na dofinansowanie wczasów świątecznych dla osób samotnych, wakacyjnych diakonia skarbonka plakat a2 v01wczasów terapeutycznych dla niepełnosprawnych, kolonii dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.  

Wpłaty indywidualne z dopiskiem "skarbonka diakonijna" można dokonywać na konto:
78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Więcej na www.diakonia.org.pl